8.1.1. MAŁOPOLSKA

Od lutego 2010 rozpoczynamy realizację projektu na terenie woj. małopolskiego pt. „Międzynarodowe standardy zarządzania przepustką do rynków europejskich” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw). Budżet projektu wynosi 713 196,23 zł, a kwota uzyskanej dotacji – 604 857,23 zł.

Zainteresowanych prosimy o zgłoszenie się za pomocą formularza internetowego na stronie naszego partnera.

 

online form  

 

Powrót