szkolenie EFS Mazovia

Od września 2011 roku realizujemy Projekt na terenie woj. mazowieckiego pt. „Nowoczesne zarządzanie na Mazowszu” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie). Szkolenia są bezpłatne dzięki 100% dofinansowaniu. Zapraszamy do zakładki "Szkolenia dofinansowane z EFS".

Powrót