Zakończenie projektu

Z pełnym sukcesem zakończyliśmy projekt szkoleniowy realizowany na terenie woj. mazowieckiego pt. „Nowoczesne zarządzanie na Mazowszu” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie).

Przygotowujemy nowe projety szkoleń i wdrożeń dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegóły wkrótce.

Powrót