Nowy projekt szkoleniowy

Od lutego 2014 roku realizujemy Projekt pt. „Eko-zarządzanie w Polsce” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet II, Działanie 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki). Szkolenia są bezpłatne dzięki 100% dofinansowaniu. Zapraszamy do zakładki "Szkolenia dofinansowane z EFS".

Powrót