AQAP

AQAP (Allied Quality Assurance Publication) podobnie jak ISO 9001 jest to zbiór dokumentów standaryzacyjnych dotyczących zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami NATO. 

Certyfiat AQAP jest niezbędny firmom zaopatrującym wojsko i biorącym udział w przetargach na dostawy w ramach NATO.

W obecnej formie certyfikat AQAP funkcjonuje w krajach NATO od 1993 roku, natomiast w Polsce jest obecny od momentu kiedy Biuro Wojskowej Służby Normalizacyjnej MON (obecnie Zakład Systemów Jakości i Zarządzania) uzyskało akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie certyfikacji na zgodność z normą AQAP 2110, 2120 i 2130.