IFS - BRC

IFS - International Food Standard opracowano w Niemczech i we Francji. Przyczyniło się do tego wiele skandali, które miały miejsce w ostatnim czasie w branży spożywczej. 

Certyfikat IFS lub sprawozdanie IFS już wkrótce będą wymagane przez sieci handlowe.

Istnieją dwa poziomy wymagań w zakresie IFS-u: poziom bazowy, który mogą spełnić także przedsiębiorstwa z mniejszymi zasobami finansowymi oraz poziom wyższy z poleceniami dla dobrej praktyki produkcyjnej. Zaliczenie na poziomie bazowym oznacza, że kolejny audit musi odbyć się w ciągu następnych 6-ciu miesięcy, natomiast zaliczenie na poziomie wyższym oznacza audit w ciągu następnych 12 miesięcy.

Główne korzyści z posiadania certyikatu IFS:

  • wzrost wydajności i efektywności w Państwa zakładzie,
  • zintegrowanie auditu IFS z innymi systemami to oszczędność czasu i kosztów certyfikacji,
  • wzmocnienie zaufania co do bezpieczeństwa produktu,
  • przejrzystość postępowania i lepsza akceptacja przez klienta.