IFS - BRC - BRC/IoP

IFS - International Food Standard opracowano w Niemczech i we Francji. Przyczyniło się do tego wiele skandali, które miały miejsce w ostatnim czasie w branży spożywczej.

Certyfikat IFS lub sprawozdanie IFS już wkrótce będą wymagane przez sieci handlowe.

Istnieją dwa poziomy wymagań w zakresie IFS-u: poziom bazowy, który mogą spełnić także przedsiębiorstwa z mniejszymi zasobami finansowymi oraz poziom wyższy z poleceniami dla dobrej praktyki produkcyjnej. Zaliczenie na poziomie bazowym oznacza, że kolejny audit musi odbyć się w ciągu następnych 6-ciu miesięcy, natomiast zaliczenie na poziomie wyższym oznacza audit w ciągu następnych 12 miesięcy.

Główne korzyści z posiadania certyikatu IFS:

 • wzrost wydajności i efektywności w Państwa zakładzie,
 • zintegrowanie auditu IFS z innymi systemami to oszczędność czasu i kosztów certyfikacji,
 • wzmocnienie zaufania co do bezpieczeństwa produktu,
 • przejrzystość postępowania i lepsza akceptacja przez klienta.

 

British Retail Consortium (BRC) to organizacja skupiającą sieci handlowe w Wielkiej Brytanii, która opracowała standard dla zakładów spożywczych dostarczających produkty pod marką handlową do sieci brytyjskich hipermarketów.

W 1998 roku brytyjscy handlowcy działający w ramach BRC, na podstawie własnych wymagań opracowali i opublikowali „BRC Food Technical Standard". Obecna jego nazwa to: BRC Global Standard - Food. Nowa, czwarta edycja obowiązuje od 1 lipca 2005r.

Jakie korzyści może przynieść certyfikacja BRC Global Standard - Food?

Producenci żywności, którzy dostarczają produkty do sieci handlowych muszą spełniać wymagania standardu.

Opracowanie w 1998 roku jednego standardu miało na celu określenie jednolitych zasad postępowania, uniknięcie powielania wymagań, których spełnienia oczekiwali poszczególni handlowcy oraz wyeliminowanie wielu nieporozumień pojawiających się wokół tych wymagań. Dodatkowe korzyści związane z wdrożeniem standardu to:

 • Dostawcy mogą informować klientów o tym, że stosują wymagania określone w standardzie BRC
 • Standard odnosi się do wszystkich zagadnień związanych z bezpieczeństwem produktu oraz z wymaganiami prawnymi
 • Pozwala spełnić wymagania zarówno dostawcy jak i handlowców
 • Wymaga prowadzenia ciągłego nadzoru oraz w przypadku pojawienia się niezgodności, podejmowania i przeprowadzania działań korygujących
 • Wizyty związane z oceną standardu BRC mogą być połączone z auditami kontrolnymi ISO 9001 i HACCP.  

 

British Retail Consortium (BRC) wspólnie z Institute of Packaging (IOP) w 2001 roku opracował standard adresowany do dostawców opakowań i materiałów opakowaniowych przeznaczonych do pakowania żywności. Celem wprowadzenia tej normy było ułatwienie producentom dostosowania się do wymagań prawnych oraz do wymagań handlowców, którzy wprowadzają na rynek wyroby pod nazwą własnej marki, a także zapewnienie, że opakowania i materiały są bezpieczne dla użytkowników.

Jakie korzyści może przynieść certyfikacja BRC/IoP Global Standard - Packaging?

Producenci żywności, którzy dostarczają produkty do sieci handlowych muszą spełniać wymagania standardu.

Opracowanie w 2001 roku tego standardu miało na celu określenie jednolitych zasad postępowania, uniknięcie powielania wymagań, których spełnienia oczekiwali poszczególni handlowcy oraz wyeliminowanie wielu nieporozumień pojawiających się wokół tych wymagań. Dodatkowe korzyści związane z wdrożeniem standardu to:

 • Zapewnienie nadzoru nad jakością, higieną i bezpieczeństwem wyrobów
 • Możliwość przedstawiania handlowcom, producentom żywności i innym stronom, jednolitego raportu z oceny systemu
 • Doskonalenie systemu dzięki regularnym wizytom kontrolnym.