ISO 14001:2004

System Zarządzania Środowiskowego to jedna z norm ISO, stosowana w celu zmniejszenia negatywnego wpływu przedsiębiorstw na środowisko naturalne. Krajowa wersja, wydana przez Polski Komitet Normalizacyjny, pochodzi z 2005 r. i ma oznaczenie PN-EN ISO 14001:2005. Norma ta pozwala zbudować System Zarządzania Środowiskowego w oparciu o tzw. podejście procesowe. Jednym z najważniejszych elementów, podobnie jak w ISO 9001, jest uwzględnienie ciągłego doskonalenia w działaniach danej organizacji. Doskonalenie to prowadzone jest w oparciu o założenia tzw. pętli Demminga (PDCA). Zakłada ona cztery etapy działania: plan - planuj, do - wykonaj, check - sprawdź, act - działaj. Podstawowym kryterium, na którym opiera się działania w zakresie Systemu Zarządzania Środowiskowego, jest identyfikacja aspektów Środowiskowych. Tworzony jest rejestr tych aspektów ze szczególnym uwzględnieniem aspektów znaczących w działalności danej organizacji. Następnie na ich podstawie buduje się cele, zadania i programy środowiskowe.

Zalety wdrożenia Systemu Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001 to m.in.:

  1. Spełnienie wymogów prawnych dotyczących ochrony środowiska.
  2. Zmniejszenie ryzyka środowiskowego przez uprzednie zidentyfikowanie zagrożeń i przygotowanie się na wypadek ich zaistnienia. 
  3. Zmniejszenie kosztów działania poprzez:
  • poprawę efektywności zużycia surowców nieodnawialnych, optymalizacja doboru surowców, materiałów i produktów (np. surowce wtórne),
  • polepszenie efektywności wykorzystywania zasobów infrastrukturalnych,
  • zagospodarowanie odpadów,
  1. Zdobycie przewagi nad konkurencją, poprzez dostosowanie proekologiczne, zanim ustawodawstwo będzie stawiało ostrzejsze wymagania.

Międzynarodowe wydanie normy z 2004 roku wyraźnie rekomenduje organizacjom posiadającym certyfikowany System Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001 współpracę z dostawcami, którzy również posiadają wdrożony System Zarządzania Środowiskowego.

Jeśli masz jakieś pytania lub opinie podziel się nimi z nami korzystając z poniższego formularza. Postaramy się odpowiedzieć na wszelkie pytania.

Imię:
Nazwisko:
Stanowisko:
Nazwa firmy:
Nr telefonu:
Adres e-mail:
Czy firma posiada certyfikowany System Zarządzania?
Treść pytania:
Preferowana forma odpowiedzi:
Kod z obrazka: