ISO 22001:2005

Międzynarodowa Organizacja ds. Normalizacji (ISO) opublikowała 1 września 2005r. nową normę ISO 22000: 2005 "Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności "Wymagania dla wszystkich organizacji łańcucha żywnościowego."

Norma ISO 22000: 2005 została opracowana w bardzo uniwersalny sposób, aby można ją było zastosować w każdej firmie, niezależnie od jej wielkości, rodzaju działalności i miejsca w łańcuchu żywnościowym. W ogólnym ujęciu norma bazuje na czterech kluczowych elementach:

  1. Komunikacja interaktywna stron zainteresowanych bezpieczeństwem żywności na każdym etapie łańcucha produkcji żywności.
  2. Zarządzanie systemem - elementy systemowe zaczerpnięte z normy ISO 9001:2000.
  3. Program warunków wstępnych PRP - GMP/GHP, GAP, GDP, GVP.
  4. Zasady HACCP - opublkiowane przez Komisję Kodeksu Żywnościowego (CAC).

Seria norm ISO 22000 będzie zawierała jeszcze następujące normy:

  • ISO 22003 - Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności - wymagania dla organizacji wykonujacych audit i certyfikację systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności,
  • ISO 22004 - Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności - przewodnik do stosowania ISO 22000:2005,
  • ISO 22005 - Traceability in the feed and food chain - General principles and guidance for system design and development.

Wymagania opisane w normie umożliwiają zaplanowanie, wdrożenie, funkcjonowanie, utrzymanie i aktualizację systemu, którego celem jest dostarczenie konsumentowi bezpiecznego wyrobu. Cel ten jest tożsamy z celem wdrażania systemu HACCP, jednakże twórcy normy zdawali sobie sprawę, że stosowanie się jedynie do zasad HACCP często doprowadza system do stagnacji. Bowiem po wdrożeniu systemu wiele firm nie radzi sobie z jego utrzymaniem i doskonaleniem, ponieważ brakuje w zasadach HACCP klarownych do tego wskazówek. Norma ISO 22000:2005 dostarcza takich narzędzi doskonalenia systemu, które są dobrze znane firmom posiadającym system zarządzania jakością wg ISO9001: 2000. W normie ISO 22000 : 2005 nieustannie pojawiają się elementy zarządzania zaczerpnięte z ISO 9001, które zostały zaadaptowane do zarządzania dobrymi praktykami (programami warunków wstępnych PRP) oraz planem HACCP. Sformułowane w normie wymagania są tak ułożone, iż wymuszają bieżącą aktualizację systemu, a także jego nieustanne sprawdzanie pod kątem adekwatności i skuteczności zastosowanych rozwiązań w sferze dobrych praktyk/PRP i HACCP. Dzięki temu cały system nabiera dynamicznego charakteru, co z kolei jest podstawą wprowadzenia ciągłego doskonalenia.

Jeśli masz jakieś pytania lub opinie podziel się nimi z nami korzystając z poniższego formularza. Postaramy się odpowiedzieć na wszelkie pytania.

Imię:
Nazwisko:
Stanowisko:
Nazwa firmy:
Nr telefonu:
Adres e-mail:
Czy firma posiada certyfikowany System Zarządzania?
Treść pytania:
Preferowana forma odpowiedzi:
Kod z obrazka: