PN-N 18001:2004 / OHSAS

System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy funkcjonuje jako Polska Norma PN-N 18001 i nie ma statusu międzynarodowej normy ISO z uwagi na duży stopień zróżnicowania wymagań prawnych dotyczących BHP w poszczególnych krajach.

Główną ideą normy PN-N 18001 jest skuteczne przewidywanie i zapobieganie występowaniu okoliczności narażających pracowników na utratę zdrowia lub życia oraz przeciwdziałanie chorobom zawodowym, dzięki czemu firma uzyskuje szereg korzyści np.:

  • brak konieczności wypłaty odszkodowań,
  • obniżenie składek ubezpieczeniowych,
  • kreowanie pozytywnego wizerunku bezpiecznego przedsiębiorstwa,
  • łatwiejsze pozyskiwanie najlepszych pracowników,
  • zmniejszenie ilości kontroli,
  • zintegrowanie zarządzania BHP z systemem zarządzania przedsiębiorstwem.

Norma PN-N-18001 umożliwia zastosowanie jej przez każdą organizację, niezależnie od rodzaju działalności i wielkości. Oparta jest na zasadach systemów zarządzania określonych w normach ISO serii 9000, dlatego też może się łączyć w zintegrowany system zarządzania jakością, bezpieczeństwem i higieną pracy.

Jeśli masz jakieś pytania lub opinie podziel się nimi z nami korzystając z poniższego formularza. Postaramy się odpowiedzieć na wszelkie pytania.

Imię:
Nazwisko:
Stanowisko:
Nazwa firmy:
Nr telefonu:
Adres e-mail:
Czy firma posiada certyfikowany System Zarządzania?
Treść pytania:
Preferowana forma odpowiedzi:
Kod z obrazka: