SA 8000

SA 8000 to międzynarodowa norma odpowiedzialności społecznej opracowana w oparciu o konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy i we współpracy z wieloma międzynarodowymi organizacjami. Jej misją jest poprawa warunków pracy w skali globalnej. 

SA 8000 jest wzorowana na normach serii ISO, ma więc elementy wspólne z systemami zarządzania, dlatego też wdrożony system Odpowiedzialności Społecznej podlega certyfikacji przez niezależną akredytowaną jednostkę.

Norma SA 8000 jest przeznaczona do powszechnego stosowania przez wszystkie firmy niezależnie od wielkości i braży w jakiej funkcjonują. Jednak przedsiębiorstwo które zamierza wdrożyć normę SA 8000 musi spełnić tz. warunki wstępne czyli:

  • nie zatrudnianie dzieci,
  • nie stosowanie pracy przymusowej,
  • spełnianie podstawowych zaleceń bezpieczeństwa środowiska pracy,
  • wolność zrzeszania się,
  • nie stosowanie dyskryminacji,
  • nie stosowanie przymusu fizycznego lub psychicznego wobec pracowników, 
  • przestrzeganie regulacji prawnych odnośnie dopuszczalnej ilości godzin pracy,
  • zapewnianie wynagrodzenia nie niższego niż wymagane przez prawo.

Po spełnieniu powyższych warunków możemy rozpocząć prace nad wdrożeniem systemu odpowiedzialności społecznej SA 8000 opracowując niezbędne procedury i dokumenty potwierdzające najwyższe standardy z dziedziny etyki biznesu i odpowiedzialności społecznej funkcjonujące w organizacji. Wdrożony system można poddać certyfikacji uzyskując w ten sposób obiektywny dowód stosowanych praktyk