Szkolenia dofinansowane z EFS

Logo sponsorów projektu i firmy realizującej

Dolnośląskie Biuro Jakości s.c. zaprasza na szkolenia dofinansowane w ramach projektu "Eko-zarządzanie w Polsce" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego PO KL 2007-2013 Priorytet II "Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiebiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących".
Szkolenie finansowane jest w 100% ze środków EFS i przeznaczone dla osób zatrudnionych.


Harmonogram najbliższych szkoleń 2014

Lp.

Typy szkoleń/Terminy

kwiecień

lipiec

grudzień

1

Auditor systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001”

(z elementami normy ISO 9001)

      28-29

(brak miejsc)

Wrocław

07-08

Wrocław

04-05

Warszawa  Szczegółowe informacje i program szkolenia do pobrania poniżej:

- auditor systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001, 


Aby wysłać swoje zgłoszenie kliknij - ZGŁOSZENIE UCZESTNIKA

Dodatkowo firma, której pracownicy skorzystają z powyższego szkolenia otrzyma w ramach projektu „Eko-zarządzanie w Polsce” 1 dzień konsultacji audytora wiodącego ISO 14001 (wizyta u Państwa w firmie). Audytor doradzi jak efektywnie wykorzystać wiedzę zdobytą na szkoleniu na praktycznym przykładzie Państwa organizacji, co umożliwi przygotowanie programu wdrażania konkretnych działań pro-ekologicznych niezbędnych do wdrożenia i certyfikacji wymagań normy ISO 14001.


Kryteria rekrutacji:

Pierwszym etapem rekrutacji jest wypełnienie powyższego "Zgłoszenia uczestnika". Następnie w ciągu kilku dni po przesłaniu zgłoszenia zostanie do Państwa przesłana umowa szkoleniowa wraz z załącznikami. Odesłanie wypełnionych dokumentów stanowić będzie podstawę do ostatecznego zakwalifikowania się na szkolenie.

Przesłane przez Państwa dokumenty zostaną poddane ocenie zgodności z następującymi kryteriami dostępu:
1. Zatrudnienie w mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwie (z udziału w projekcie wyłączone są osoby zatrudnione w dużych przedsiębiorstwach).
2. 20 proc. uczestników w projekcie stanowią osoby w wieku powyżej 50 roku życia. Każdorazowo osoby w wieku 50+ będą traktowane priorytetowo.
3. 60 proc. uczestników stanowią kobiety. Będą one kwalifikowane na szkolenia w pierwszej kolejności.

Pozostałe zgłoszenia będą kwalifikowane z uwzględnieniem kolejności wysyłki. Informujemy jednocześnie, iż osoby, które nie zakwalifikują się w I etapie na wybrane przez siebie szkolenie wpisywane będą na listę rezerwową jak również będą miały pierwszeństwo na szkoleniach w kolejnych terminach.

Szkolenie i doradztwo jest bezpłatne dzięki finansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego.Szczegóły na temat Europejskiego Funduszu Społecznego na stronie: www.efs.gov.pl