Szkolenia lotnicze

1. Wymagania normy PN - EN 9100 (AS/EN 9100).

 • Przeznaczenie:

dla Organizacji stosujących i wdrażających lotniczą normę branżową (Lotnictwo i kosmonautyka. Systemy Zarządzania Jakością)

 • Cel szkolenia:

zapoznanie uczestników szkolenia (Pełnomocnika, Personelu kierowniczego i wykonawczego) z wymaganiami normy oraz praktycznymi sposobami spełnienia wymagań

 • Czas szkolenia: dwa dni (w tym Ćwiczenia i Test kontrolny).

 

2. Auditor wewnętrzny S.Z.J wg PN - EN 9100 (AS/EN 9100).

 • Przeznaczenie:

dla kandydatów na Auditorów wewnetrznych Organizacji stosujących i wdrażających lotniczą normę branżową (Lotnictwo i kosmonautyka. Systemy Zarządzania Jakością)

 • Cel szkolenia:

zapoznanie uczestników szkolenia (kandydatów na Auditorów wewnetrznych) z wymaganiami normy oraz praktycznymi sposobami planowania, przeprowadzania i dokumentowania auditów

 • Czas szkolenia: trzy dni (w tym Ćwiczenia, Symulacja Auditu i Test kontrolny).

 

3. Wymagania przepisów lotniczych PART 21 Podczęść G.

 • Przeznaczenie:

dla Organizacji produkujących, stosujących i wdrażających przepisy lotnicze oraz ubiegających się o uzyskanie Zatwierdzenia / Certyfikatu wydawanego przez Urząd Lotnictwa Cywilnego (upoważniającego do prowadzenia produkcji lotniczej i wydawania poświadczeń)

 • Cel szkolenia:

zapoznanie uczestników szkolenia (Pełnomocnika, Odpowiedzialnego Kierującego, Personelu kierowniczego i wykonawczego) z wymaganiami przepisów lotniczych oraz praktycznymi sposobami spełnienia wymagań przepisów lotniczych

 • Czas szkolenia: dwa dni (w tym Ćwiczenia i Test kontrolny).

 

4. Szkolenie odnawialne wg przepisów lotniczych PART 21 PodczęśćG.

 • Przeznaczenie:

dla Organizacji produkujących, posiadających Zatwierdzenie / Certyfikat wydany przez Urząd Lotnictwa Cywilnego (każda Zatwierdzona Organizacja powinna wykazać, że planuje i przeprowadza szkolenia odnawialne)

 • Cel szkolenia:

przypomnienie uczestnikom szkolenia wymagań przepisów lotniczych

 • Czas szkolenia: jeden dzień (w tym Test kontrolny).

 

5. Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg przepisów lotniczych PART 21 Podczęść G

 • Przeznaczenie:

dla kandydatów na Auditorów wewnętrznych Organizacji posiadających Zatwierdzenie / Certyfikat wydany przez Urząd Lotnictwa Cywilnego

 • Cel szkolenia:

zapoznanie uczestników szkolenia (kandydatów na Auditorów wewnętrznych) z wymaganiami przepisów lotniczych oraz do planowania, przeprowadzania i dokumentowania auditów

 • Czas szkolenia: trzy dni (w tym Ćwiczenia, Symulacja Auditu i Test kontrolny).

 

6. Wymagania przepisów lotniczych PART M i PART 145

 • Przeznaczenie:

dla Organizacji zarządzających ciągła zdatnością do lotu i obsługowych, stosujących i wdrażających przepisy lotnicze oraz ubiegających się o uzyskanie Zatwierdzenia / Certyfikatu wydawanego przez Urząd Lotnictwa Cywilnego (upoważniającego do prowadzenia obsług technicznych i napraw oraz wydawania poświadczeń)

 • Cel szkolenia:

zapoznanie uczestników szkolenia (Pełnomocnika, Odpowiedzialnego Kierującego, Personelu kierowniczego i wykonawczego) z wymaganiami przepisów lotniczych oraz praktycznymi sposobami spełnienia wymagań przepisów lotniczych

 • Czas szkolenia: dwa dni (w tym Ćwiczenia i Test kontrolny).

 

7. Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością w Organizacji lotniczej wg przepisów PART M i PART 145

 • Przeznaczenie:

dla kandydatów na Auditorów wewnętrznych Organizacji posiadających Zatwierdzenie / Certyfikat wydany przez Urząd Lotnictwa Cywilnego

 • Cel szkolenia:

zapoznanie uczestników szkolenia (kandydatów na Auditorów wewnętrznych) z wymaganiami przepisów lotniczych oraz do planowania, przeprowadzania i dokumentowania auditów

 • Czas szkolenia: trzy dni (w tym Ćwiczenia, Symulacja Auditu i Test kontrolny).

 

Zainteresowanych prosimy o kontakt: Piotr Wrzesiński, tel. kom. 0 665 701 101 lub e-mail: kontakt@szkolenia-iso.com